VABILO NA OBČNI ZBOR

Na podlagi  14. člena statuta KK Ajdovščina, sklicuje upravni odbor Košarkarskega kluba Ajdovščina in vabi vse člane kluba in splošno javnost na OBČNI ZBOR ki bo dne 26.05.2022 ob 17.30, ki se bo odvijal v lovski koči v Budanjah. DNEVNI RED: 1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika 2. Pregled dela…